Disclaimer

De inhoud van deze site werd met zorg samengesteld en de bedoeling ervan is louter informatief. De auteur noch de apotheek noch de apotheker is aansprakelijk voor gevolgen van de inhoud.  Met vragen kan u zich steeds wenden tot uw apotheker of (huis)arts. Elke medische diagnose, behandeling of beslissing dient bovendien te gebeuren door uw (huis)arts.

De links op deze website worden ook enkel ter informatie aangeboden en worden beheerd door derden.  De auteur, de apotheek en de apotheker oefenen hierop geen enkele controle uit en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud hiervan.  Het opnemen van een link op onze website betekent niet dat de inhoud hiervan automatisch onze zienswijze zou weerspiegelen.

De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd.