Cholesterol

Cholesterol wordt zowel door ons lichaam in de lever aangemaakt, als opgenomen via de voeding. Er zijn twee soorten cholesterol, HDL (de goede) en LDL (de slechte). Deze laatste kan zich ophopen aan de binnenwanden van uw bloedvaten en zo hart- en vaatziekten veroorzaken. Wanneer men spreekt over een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed wordt dan ook meestal de LDL-cholesterol genoemd. Een verhoogd cholesterolgehalte kan verschillende oorzaken hebben: erfelijke aanleg, ongezonde voeding, overgewicht, ...

Hart- en vaatziekten worden bovendien nog in de hand gewerkt door andere risicofactoren. Er zijn diverse factoren die geen directe invloed hebben op het cholesterolgehalte, maar wel het risico op hart- en vaatziekten vergroten, zoals roken, hoge bloeddruk, overgewicht, ...

Wat kan u dan doen om hart- en vaatziekten te voorkomen?
Eerst en vooral stoppen met roken, verder matig zijn in uw alcoholgebruik, sporten, overmatige stress vermijden.
Ten slotte is uw voeding ook zeer belangrijk:

 

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij uw (huis)arts of bij uw apotheker!

 

Terug naar overzicht van onze diensten